För de Bröder som önskar fördjupning under detta tillfälliga avbrott i vår formella logeverksamhet rekommenderar vi videoserien "Samtal i en ordenssal". Du kommer dit i några enkla steg:

1. Kopiera följande adress genom att peka på den och trycka på musens högra tangent och välj Kopiera länk < https://oddfellow.se/intranet/info/inspiration/samtal_i_en_ordenssal1 >

2. Innan ovanstående adress kan användas måste du logga in på Storlogens hemsida,gå till https://oddfellow.se/start Klicka på LOGGA IN uppe i högra hörnet. Därefter gå ned på sidan och välj "Intranätet" Fyll i Användarnamn och Lösenord. Hör av dig till PS, Kaplan eller ÖM för att få inloggningsuppgifterna om du saknar sådana.

3. Nu är det dags att använda den adress som du tidigare kopierat dvs https://oddfellow.se/intranet/info/inspiration/samtal_i_en_ordenssal1 . Tryck Ctrl+V. Grattis du är framme. 

Det är fyra avsnitt. Tag gärna ett i taget och begrunda

Ett alternativt sätt att komma till videoserien är. Logga in på Storlogens hemsida <https://oddfellow.se/start><Logga in><intranätet><Ange Användarnamn och Lösenord><Medlemsinfo><"Samtal i en ordenssal">

Begrunda och bli klokare. I vänskap, kärlek och sanning med Kaplan Nils. Mycket nöje.

 

 

Alla Odd Fellow aktiviteter är inställda tills vidare.

Bröderna uppmanas att hålla kontakt över telefon, sms, Facebook osv för att stämma av hur vi kan vara till stöd och hjälp för varandra på bästa sätt.

Följ de råd som ges av myndigheterna: 

www.krisinformation.se

www.folkhälsomyndigheten.se 

www.1177.se 

Utrikesdepartementets Reseinfo. 

www.11313.se