1. Inträdesansökan - Blankett för dig som har bestämt dig för att gå med i vår Brödraloge. Vi finns i centrala Stockholm och träffas 1:a och 3.e onsdagen alla månader utom under sommaren.
  2. Instruktion för hur blanketten ovan skall fyllas i.
  3. Matrikel - Registrering som fylls i då du först går med eller när dina kontaktuppgifter ändrar sig.

 Tala med din fadder eller kontaktperson när det är lämpligt att funderar över nedanstående.

Butik och postorder som säljer högtidsdräkt.

Postorder Butik
Black tie Stens Herrmode (Även hyra)
www.fracklagret.se Grosshandlarn
frackar.net Brudgummen (Även hyra)
Marina Design Söders Högtidskläder (Även hyra)
  Ben George the Tailor HB (Även hyra)
  Royal Högtidskläder (Även hyra)
  Ja-Mik Ateljé (Även hyra)
  Ströms Man & Woman
  ÅTM HB  08-34 00 34, Sveavägen 125