Odd Fellow Orden är en religiöst och politiskt obunden, världsvid organisation med gamla traditioner. Norden är sedan länge Odd Fellows starkaste fäste och Sverige intar en ledande ställning. Här verkar för närvarande 289 broder- och systerloger, med sammanlagt nästan 40 000 medlemmar.

Odd Fellow Ordens mål och mening

Våra medlemmars uppgift är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland våra medmänniskor,  att undervisa dem om Guds kärlek och kärleken till nästan, att lära dem att bara ord inte är tillräckligt, utan att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling, samt att var och en efter sin förmåga bidrar till mänsklighetens utveckling. Vår Orden står öppen för alla människor, oavsett ursprung, religion, politiska åsikter eller sexuell läggning.

Odd Fellow Orden har fyra budord, som varje medlem efter bästa förmåga har att leva upp till:

  • att besöka de sjuka
  • att hjälpa de nödställda
  • att begrava de döda och
  • att uppfostra de föräldralösa

Odd Fellow Orden erbjuder någonting unikt, mycket aktuellt och ständigt efterfrågat

Vi vet alla att skillnader i människors politiska och religiösa övertygelser är två av de företeelser som under tusentals år har skapat fler konflikter än någonting annat. Samtidigt suddas både geografiska och etniska gränser ut och människor från skilda kulturer ska leva tillsammans. Detta gör att "uppfattningsneutrala" mötesplatser har blivit en bristvara ute i samhället. Många arbetar hårt för att skapa åsiktsfria forum, men på det området återstår mycket.
      Här har Odd Fellow Orden någonting unikt att erbjuda. Under de tvåhundra år som vår ordensgren funnits, har det varit förbjudet för Ordens medlemmar att tala om politik och religion under våra möten. Vi har alla lovat att förhålla oss neutrala till allt sådant som söndrar världen – men vi har även intygat om att vi erkänner ett Högsta Väsende, men vi kommer aldrig att behöva redovisa vad detta innebär för oss personligen.

En stor familj som gör gott

Vårt fokus ska vara att göra världen bättre för alla som lever i den. Det gör vi bäst genom att se varandra som bröder och systrar, alla medlemmar i en enda stor och mänsklig familj. Ett världsomspännande släktskap där vi lägger mer kraft på att vårda vår förmåga till människokärlek och medmänsklighet, än att sarga och söndra.