Historik Logen N:o 100 Wilhelm Laurentz

Wilhelm Laurentz föddes den 20 juli 1851 i Främmestad i Västergötland, där hans far var kyrkoherde.
Efter studentexamen i Skara kom han i unga år in i vin branschen och utbildade sig under en vistelse
i Frankrike 1875 - 1881. År 1882 anställdes han i Stockholm i den gamla vinhandelsfirman Högstedt & Co,
som han övertog 1888. När firman 1906 ombildades till aktiebolag blev Wilhelm Laurentz dess verkställande direktör.

Eftersom han var starkt intresserad av allmänna frågor togs hans krafter i anspråk för ett flertal offentliga uppdrag. Sålunda var han ledamot av styrelsen för Skaraborgs Enskilda Banks stockholmskontor, stadsfullmäktige i Stockholm 1906  1912, ledamot av Stockholms stads folkskolestyrelse samt handels sakkunnig ledamot av Stockholms rådhusrätt.

Wilhelm Laurentz var en av de nio som den 10 juli 1891 bildade den första Odd     Fellow-klubben i Stockholm och när denna den 20 juli 1892 instituerades som Loge nr 4 John Ericsson blev han den nya logens förste protokollsekreterare. Ett halvt år senare blev han dess undermästare och efter ytterligare ett halvt år dess övermästare samt på nyåret 1894 exövermästare i enlighet med dåtidens ordning.

Den 22 september 1894 utnämndes han av Suveräna Storlogens storsire till distriktsdeputerad storsire för Suveräna Storlogen av I.O.O.F. för konungariket Sverige i Europa. Genom Wilhelm Laurentz´ utnämning kom ledningen av det svenska Odd Fellow-skapet att flyttas från Malmö till Stockholm, där högkvarteret allt sedan dess varit förlagt.

Den 8 juli 1895 instituerades Storlogen för konungariket Sverige I.O.O.F. på hotell Continental i Stockholm och omedelbart därefter valdes ämbetsmän i storlogen. Wilhelm Laurentz blev därvid vald till stormästare. Storlogen var underordnad Suveräna Storlogen, men blev 2 år senare oavhängig, varvid Wilhelm Laurentz valdes till storsire, ett ämbete han innehade till sin död 23 september 1924.

Ingen enskild man har betytt så mycket för Odd Fellow-rörelsen i Sverige, som Wilhelm Laurentz. I trettio år stod han i spetsen för den växande Orden och hann under sin långa ämbetstid att underteckna fribrev för 88 loger och 7 läger. På grund av sitt vänsälla, sin rika, helgjutna personlighet, sitt hängivna och outtröttliga arbete för Orden och dess idéer blev Wilhelm Laurentz en sällsport populär ledargestalt inom den svenska Odd Fellow-världen.