1. Inträdesansökan - Blankett för dig som har bestämt dig för att gå med i vår Brödraloge. Vi finns i centrala Stockholm och träffas 1:a och 3.e onsdagen alla månader utom under sommaren.
  2. Instruktion för hur blanketten ovan skall fyllas i.
  3. Matrikel - Registrering som fylls i då du först går med eller när dina kontaktuppgifter ändrar sig.

 Tala med din fadder eller kontaktperson när det är lämpligt att funderar över nedanstående.

Butik och postorder som säljer högtidsdräkt.

Postorder Butik
Black tie Stens Herrmode (Även hyra)
www.fracklagret.se Grosshandlarn
Brudgummen (Även hyra)
  Söders Högtidskläder (Även hyra)
  Ben George the Tailor HB (Även hyra)
  Ströms Man & Woman